Αβοκέτα

Recurvirostra avocetta
Αβοκέτα - Pied Avocet | Hans Glader
Αβοκέτα (Recurvirostra avocetta) | Hans Glader

Αναγνώριση

Απαραγνώριστη! Σχετικά μεγάλο παρυδάτιο, φαίνεται ασπρόμαυρο όταν στέκεται και όταν πετά. Τα πόδια είναι γκρι-μπλε και το ράμφος μαύρο, πολύ χαρακτηριστικό, γυριστό προς τα πάνω. Όταν πετά ο λαιμός και τα πόδια είναι τεντωμένα μπροστά και πίσω, αντίστοιχα. Τα νεαρά έχουν τις μαύρες ταινίες στην πλάτη (κλειστές φτερούγες) καφέ.

Eξάπλωση - ενδιαίτημα

Η ευρωπαϊκή της κατανομή είναι ιδιαίτερα διακεκομμένη με λίγους μόνιμους πληθυσμούς στις νότιες περιοχές, ενώ ξεχειμωνιάζει στα παράλια της Βόρειας Αφρικής και σε κεντρικά της τμήματα. Εξαπλώνεται επίσης στην Ασία (κεντρική και νότια) αλλά και τη Νότια Αφρική (οι πληθυσμοί της εδώ είναι μόνιμοι). Στην Ελλάδα ξεχειμωνιάζει και αναπαράγεται, σε παράκτιους υγρότοπουςς υφάλμυρου ή αλμυρού νερού και επίσης διέρχεται κατά τη μετανάστευση. 

Στη Λέσβο: Θα τη βρούμε αποκλειστικά στον Κόλπο Καλλονής: στην Αλυκή Καλλονής και Πολυχνίτου, στο έλος Αλυκούδι και στον υγρότοπο Εννιά Καμάρες (Σκάλα Καλλονής) όπου και αναπαράγεται. Το σύνολο των πουλιών που ξεχειμωνιάζουν στην περιοχή μας (150-200) συγκεντρώνεται στην Αλυκή Πολυχνίτου όπου, ως φαίνεται, τα βάθη του νερού στις θερμάστρες και η παρεχόμενη τροφή είναι ιδανικότερα από αυτά στην Αλυκή Καλλονής. Την άνοιξη (Μάρτιο-Απρίλιο) και το φθινόπωρο εκατοντάδες Αβοκέτες διέρχονται από τις αλυκές του Κόλπου Καλλονής.

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες

  • Τρέφεται τσιμπώντας τη λεία της από την επιφάνεια του νερού ή μέσα στη λάσπη αλλά επίσης και με το να κινεί δεξιά-αριστερά το μισάνοιχτο ράμφος της σε ρυθμό περίπου 30-40 τέτοια κουνήματα το λεπτό. Η τροφή της αποτελείται από ποικιλία από υδρόβια ασπόνδυλα (έντομα, καρκινοειδή, σκουλήκια), ψάρια και φυτικό υλικό (σπόρους και μικρές ρίζες).
  • Φωλιάζει σε νησίδες σε σχηματισμό από πετραδάκια. Τα μικρά μένουν εντός της φωλιάς μερικές μόνο μέρες και στη συνέχεια κινούνται πάνω στην προστατευμένη νησίδα μέχρι να μεγαλώσουν αρκετά και να μπορούν να ακολουθούν τους γονείς τους και πέραν του ορίου του νερού γύρω από αυτήν.
  • Οι γονείς είναι ιδιαίτερα επιθετικοί σε οποιοδήποτε παρείσακτο στην επικράτειά τους (γλάρους, άλλα παρυδάτια, άνθρωπο) τον οποίο και αντιμετωπίζουν με έντονες φωνές και πτήσεις αναχαίτησης, ενώ συχνά ο ένας γονιός προσποιείται τον τραυματία και απομακρύνεται προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που βρίσκονται τα μικρά του. Τα δε μικρά, ακούγοντας τα καλέσματα συναγερμού των γονιών μένουν ακίνητα και σε επαφή με το έδαφος μέχρι να περάσει ο κίνδυνος.

Στην ίδια οικογένεια