Δραστηριότητες για παιδιά & ενήλικες

Είναι ευρέως αποδεκτό τα τελευταία χρόνια (και κυρίως επιστημονικά αποδεδειγμένο) πως η στενή επαφή με τη φύση βελτιώνει τη φυσική και πνευματική υγεία του ανθρώπου, και ενεργοποιεί τις διαδικασίες μάθησης και τη δημιουργικότητα.

Δραστηριότητες

Και είναι μια εμπειρία ζωής που απευθύνεται τόσο σε μεμονωμένα άτομα όσο και σε ομάδες. Οι δραστηριότητες που οργανώνονται από το ΚΠΕΝ Καλλονής στόχο έχουν να φέρουν σε επαφή και βαθιά σύνδεση τους συμμετέχοντες πρωταρχικά με την πλούσια φύση της Λέσβου και κατ’ επέκταση με τοπικά και παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα.

Πρόκειται για σειρές σεμιναρίων αναγνώρισης στοιχείων της φύσης  ή ημερίσιες εκδηλώσεις αφιερωμένες σε κάποιο θέμα, ανοιχτές για το ευρύ κοινό. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες στο ΚΠΕΝ, μπορείτε να παρακολουθείτε τη σελίδα "Εκδηλώσεις".

Για την περίοδο του Αυγούστου 2021 (μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021) δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε παιδιά (άνω των 8 ετών) και ενήλικες σε καθοδηγούμενες δραστηριότητες παρατήρησης πουλιών- για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.