Υγρότοποι και πουλιά του κόλπου Καλλονής

Γυμνάσιο & Λύκειο
Υγρότοποι και πουλιά του κόλπου Καλλονής

Με τη βοήθεια του εξοπλισμού του ΚΠΕΝ (κυάλια, τηλεσκόπια) τα παιδιά παρατηρούν μια σειρά από τα πιο αντιπροσωπευτικά πουλιά (Φλαμίνγκο, ερωδιούς, Μαυροπελαργούς κ.ά) του μεγαλύτερου και σημαντικότερου υγρότοπου της Λέσβου και μαζί με αυτά τη σημασία των υγρότοπων για την επιβίωση, μετανάστευση και αναπαραγωγή τους. Στη συνέχεια το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με προβολή με θέμα “Τα πουλιά των υγρότοπων” στην αίθουσα προβολών του ΚΠΕΝ.

Σκοπός: γνωριμία με τα πουλιά της Λέσβου, εισαγωγή στην παρατήρηση πουλιών

Μήνες: όλο το χρόνο με καλύτερη περίοδο τον Απρίλιο

Χώρος: Αλυκή Καλλονής και ανά περίοδο συμπληρωματικά άλλοι γειτονικοί υγρότοποι των παραλίων του Κόλπου Καλλονής και εγκαταστάσεις του ΚΠΕΝ (Σκάλα Καλλονής)