Μόνιμη έκθεση

Μόνιμη έκθεση ΚΠΕΝ

Η μόνιμη έκθεση αποτελείται από πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό, ομοιώματα, μουσειοσκευές προσομοίωσης και βιτρίνες εκθεμάτων με θέμα τη φύση του Κόλπου Καλλονής αλλά και της Λέσβου γενικότερα.

Εκτενής αναφορά γίνεται στη γεωλογία του νησιού, τη δημιουργία και σημασία των υγρότοπων, τον πλούτο της θαλάσσιας περιοχής του Κόλπου Καλλονής (δίθυρα, ψάρια κ.ά.), τα φυσικά οικοσυστήματα της Λέσβου, χαρακτηριστικά είδη ζώων και φυτών, ανθρωπογενείς δραστηριότητες και ιστορία.

Προτεινόμενος χρόνος περιήγησης: 45′

Υπάρχει η δυνατότητα καθοδηγούμενης παρουσίασης της έκθεσης σε ομάδες επισκεπτών ή σχολεία ενώ τμήματα της έκθεσης χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματικά παιχνίδια.