Ωράριο

Χειμερινό ωράριο 2022-23: Τρίτη - Σάββατο: 10:00-15:00