Ωράριο

Χειμερινό ωράριο 2023-24:

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2251047033 (Κέντρο πληροφόρησης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου)