Απολογισμός 4ης ανοιξιάτικης εξόρμησης

Παρατήρηση Πουλιών
Παρατήρηση πουλιών στον Ψαροποταμό

Την προηγούμενο Πέμπτη 21 Απριλίου πραγματοποιήσαμε η ανοιξιάτικη εξόρμησή μας στον Ψαροποταμό Σκάλας Ερεσού.

Μια υπέροχη ανοιξιάτικη μέρα, -μας έδωσε την καλύτερες συνθήκες για παρατήρηση πουλιών. Μπορέσαμε να δούμε (και να ακούσουμε!) Αηδόνια, Καλαμοποταμίδες, Ωχροστριτσίδες κ.ά. μικρόπουλα που ζουν σε καλαμιώνες και παραποτάμια βλάστηση και τα είδη μεταναστευτικών ερωδιών που χρησιμοποιούν την περιοχή για στάση κατά το μεταναστευτικό τους ταξίδι: Κρυπτοτσικνιάς, Μικροτσικνιάς, Πορφυροτσικνιάς, Νυχτοκόρακας και Λευκοτσικνιάς. Επίσης, τα δύο είδη παρυδάτιων πουλιών που διέρχονται σε σημαντικούς αριθμούς από τη χώρα μας, τον Λασπότρυγγα και τον Μαχητή και έναν Φιδαετό!

Τέλος, παρατηρήσαμε και μιλήσαμε για το σημαντικό πληθυσμό της απειλούμενης Γραμμωτής Νεροχελώνας που εντοπίζεται κοντά στην εκβολή του ποταμού.

Κρυπτοτσικνιάδες (Ardeola ralloides)
Κρυπτοτσικνιάδες στον Ψαροποταμό
Μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus)
Μικροτσικνιάς
Παρατήρηση πουλιών στον Ψαροποταμό