Καταγραφή ορνιθοπανίδας στην Αλυκή Καλλονής- αρχές Δεκεμβρίου

Παρατήρηση Πουλιών
Καταγραφή ορνιθοπανίδας στην Αλυκή Καλλονής

Η ζυγαριά έχει γύρει για τα καλά προς το χειμώνα: Μόνο 20 Αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus) παρατηρήθηκαν και από αυτούς οι 12 τρέφονταν έξω από την Αλυκή, στον υγρότοπο Μέσσων. Οι ερωδιοί, επίσης, μειώθηκαν (σε μικρότερο βαθμό), έτσι παρατηρήθηκαν 59 Αργυροτσικνιάδες, 34 Σταχτοτσικνιάδες και 11 Λευκοτσικνιάδες.

Νέες αφίξεις έχουμε για κάποια καθαρά χειμερινά για την περιοχή είδη: 18 Καλημάνες (Vanelus vanelus), 16 Σκουφοβουτηχτάρια (Podiceps cristatus) στη θάλασσα αλλά και στο εσωτερικό της αλυκής και στη θάλασσα οι πρώτοι 4 Θαλασσοπρίστες (Mergus serrator) και τα πρώτα δύο Λαμπροβούτια (Gavia arctica)- το όνομα τα λέει όλα!

Οι πληθυσμοί των παπιών αυξάνονται: 3 Κιρκιρί (Anas creca), 34 Σφυριχτάρια (Mareca penelope), 92 Βαρβάρες (Tadorna tadorna), 7 Καστανόπαπιες (T. ferruginea) και 12 Πρασινοκέφαλες πάπιες (Anas platyrhynchos), με νέες αφίξεις 4 Χουλιαρόπαπιες (Anas clypeata).

Τέλος, 1305 Φλαμίνγκο (Phoenicopterus roseus) και από αρπακτικά: ένα Ξεφτέρι (Accipiter nisus), μια Γερακίνα (Buteo buteo), ένας Χειμωνόκιρκος (Circus cyaneus) και ένας Kαλαμόκιρκος (C. aeruginosus).

Οι βροχές δεν έχουν έρθει ακόμη και μάλλον γι’ αυτό καθυστερούν να φτάσουν σε μεγαλύτερους αριθμούς οι καστανόπαπιες και οι μεγάλες για την εποχή θερμοκρασίες είχαν σαν αποτέλεσμα να κυκλοφορούν ακόμη οι Περσικοί Σκίουροι (Γαλιές) στο ελαιώνα όπου βρίσκεται το σημείο θέασης-καταγραφής!