Καταγραφή ορνιθοπανίδας στην Αλυκή Καλλονής- μέσα Δεκεμβρίου

Παρατήρηση Πουλιών
Καταγραφή ορνιθοπανίδας στην Αλυκή Καλλονής- μέσα Δεκεμβρίου

Οι ερωδιοί, μειώθηκαν εντελώς έτσι παρατηρήθηκαν 14 Αργυροτσικνιάδες, 6 Σταχτοτσικνιάδες και 5 Λευκοτσικνιάδες- αριθμοί που λίγο-πολύ θα καταγράφονται σε αυτά τα επίπεδα από δω και πέρα… Μόνο 3 Αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus) καταγράφηκαν σε όλη την ευρύτερη περιοχή (Μέσσα με Αλυκή Καλλονής).

Οι αριθμοί των παπιών εκτοξεύτηκαν: 248 Κιρκιρί (Anas creca), 213 Σφυριχτάρια (Mareca penelope), 198 Βαρβάρες (Tadorna tadorna), 45 Καστανόπαπιες (T. ferruginea) και 119 Πρασινοκέφαλες πάπιες (Anas platyrhynchos), με νέες αφίξεις 4 Χουλιαρόπαπιες (Anas clypeata).

Τέλος, 1249 Φλαμίνγκο (Phoenicopterus roseus), 14 Καλημάνες (Vanelus vanelus) και από αρπακτικά: 2 Ξεφτέρια (Accipiter nisus), ένας Πετρίτης (Falco peregrinus), 3 Βραχοκιρκίνεζα (F. tinnunculus), μια Γερακίνα (Buteo buteo), 2 Χειμωνόκιρκοι (Circus cyaneus) και ένας Kαλαμόκιρκος (C. aeruginosus).

Ξεκίνησε να βρέχει, την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς ακόμη αλλαγή στις συνθήκες πλημμυρισμού των γειτονικών στην αλυκή εκτάσεων.