Πρώτες ανοιξιάτικες παρατηρήσεις 2021 - συνεχής ανανέωση!

Παρατήρηση Πουλιών
Agia Paraskevi birdwatching

Κατάλογος ειδών- ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16 Μαίου

Δεδομένα όπως προκύπτουν από το πρόγραμμα παρακολούθησης ορνιθοπανίδας του ΚΠΕΝ Καλλονής, εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά.

ΠΑΠΙΕΣ 

Καστανόπαπια (Tadorna ferruginea) - 6 Φεβρ., 1ο ζευγάρι στην περιοχή που θα γεννήσουν στο Μανταμάδο (Χριστίνα Χατζηδάκη) | 5 Μαρ. 5, 1ο ζευγάρι στην περιοχή που θα γεννήσουν στην Ερεσσό (Steve Bird) | 4 Απρ, 1ο ζευγάρι με 5 νεαρά, Δυτική Λέσβος

Χουλιαρόπαπιες (Anas clypeata) - 28 Μαρ., σμήνος με 24 πουλιά ήρθε από τη θάλασσα στο εσωτερικό της Αλυκής Καλλονής

Σαρσέλα (Anas querquedula) - 4 Απρ, 5 αρσενικά, Αλυκή Καλλονής | 5 Απρ, 2 άτομα, Σκάλα Ερεσσός (Steve Bird) | 10 Απρ, 2 άτομα, Αλυκή Καλλονής | 13 Απρ., 7 άτομα, Αλυκή Καλλονής

Βαλτόπαπια (Aythya nyroca) - 4 Απρ, 2 άτομα, Αλυκή Καλλονής | 11 Απρ., 2 άτομα, Αλυκή Καλλονής (ακόμη παρούσες!)

ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΙΑ

Μύχος (Puffinus yelkouan) - 20 Φεβρ. <1300 πουλιά στην Κόλπο Καλλονής (Αχλαδερή και Σκάλα Πολυχνίτου) | 6 Απρ. 3500+ πουλιά στον Κόλπο Καλλονής μπροστά από τα Μέσσα | 7Απρ., 500 άτομα έξω από το Μόλυβο (Άρης Χριστίδης, από το πλοίο της γραμμής) | 12 Απρ, 1000+, βόρεια παράλια Κόλπου Καλλονής (Καντρί) | 14 Απρ, 1800+ βόρεια παράλια Κόλπου Καλλονής (κάτω από την Αλυκή)

Αρτέμης (Calonectris diomedea) - 12 Μαρ., 5 πουλιά στη θάλασσα της Βαρειάς Μυτιλήνης | 7 Απρ., 150 άτομα στη θάλασσα ΒΒΑ της Μυτιλήνης (Άρης Χριστίδης, από το πλοίο της γραμμής)

ΠΕΛΑΡΓΟΙ, ΕΡΩΔΙΟΙ κ.ά.

Λευκοπελαργός (Ciconia ciconia) - 27 Φεβρ., Παπιανά (Νόρα Καραθανάση) | μάλλον το ίδιο πουλί ξανά 3 Μαρ. στη φωλιά της πλατείας Καλλονής (Μυρσίνη Σκιαδέλλη) | 13 Μαρ., 1 πουλί στη φωλιά των Δαφίων (Απόστολος Ζόλκου) | 19 Μαρ., 2 πουλιά (ζευγάρι) σε χωράφι δίπλα στη φωλιά της Αγίας Παρασκευής (που βρίσκεται στην καμινάδα του παλιού ελαιοτριβείου) | 25 Μαρ., 2 πουλιά (ζευγάρι) στη φωλιά της πλατείας Καλλονής (Θέκλα Κουκουρουβλή) | 28 Μαρ., το δεύτερο πουλί στη φωλιά των Δαφίων (Απόστολος Ζόλκου)

Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea) - 26 Μαρ., 1 άτομο, μεταξύ Αλυκής Καλλονής και Τσικνιά | 3 Απρ., 1 άτομο, Αλυκή Καλλονής (Ελευθερία Παυλή) | 6 Απρ., 2 άτομα, Ψαροποταμός Σκάλας Ερεσσού (Steve Bird) | 18 Απρ, 1 άτομο σε γκιόλι κοντά στην Αποθήκα (Μάκης Αξιώτης)

Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax) - 6 Απρ, 1 άτομο Ψαροποταμός Σκάλας Ερεσσού (Steve Bird)

Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides) - 10 Απρ., 2 άτομα, Μέσσα (Valerie Triboulot) & 2 άτομα, Εννιά Καμάρες (Ελευθερία Παυλή) | 14 Απρ. 1 άτομο, Μέσσα & 5 άτομα, Αλυκή Καλλονής | 15 Απρ. 8 άτομα, Αλυκή Καλλονής

Ήταυρος (Botaurus stellaris) - 2 Απρ., 1 άτομο, Αλυκή Καλλονής (Μυρσίνη Κλαδογένη)

Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus) - 3 Απρ, 15 άτομα Μέσσα (πρωί) & 30 άτομα, λιβάδια νότια της Αλυκής Καλλονής (Valerie Triboulot και Ελευθερία Παυλή) | 4 Απρ., 45+ άτομα, λιβάδια νότια της Αλυκής Καλλονής | 5 Απρ, 1 άτομο, έλος Παμφίλλων (Παντελής Θωμαΐδης) | 9 Απρ., 80+ άτομα, Αλυκή Καλλονής & 15 άτομα, έλος Σκάλας καλλονής (Θέκλα Κουκουρουβλή) | 13 Απρ., 45 άτομα, Αλυκή Καλλονής | 14 Απρ., 28 άτομα, Μέσσα & 6 άτομα, Αλυκή Καλλονής | 15 Απρ., 2 άτομα, Αλυκή Καλλονής

ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ

Φιδαετός (Circaetus gallicus) - 13 Μαρ., 1 άτομο Αγία Παρασκευή | 28 Μαρ. 1 άτομο πάνω από τη Φίλια (Ευτέρπη Μαρμάρου) | 29 Μαρ., 1 άτομο νότια της Αλυκής Καλλονής & 1 ζευγάρι πάνω από τη Σκάλα Λουτρών (Βαγγέλης Σπαθάρης) | 3 Απρ, 1 ζευγάρι στο λόφο ΒΑ της Αλυκής Καλλονής & 1 άτομο στα βράχια στη διασταύρωση για Γέρα (έλος Ντίπι- Λάρσος) | 14 Απρ., 1 άτομο, Μέσσα

Στεπόκιρκος (Circus macrourus) - 26 Μαρ., 1 αρσενικό άτομο, Αλυκή Καλλονής | 3 Απρ, 1 άτομο, Μικρή Λίμνη & 1 άτομο, Αλυκή Πολυχνίτου

ΝΕΡΟΚΟΤΕΣ/ΠΟΥΛΑΔΕΣ

Μικροπουλάδα (Ζapornia parva) - 10 Απρ., 1 άτομο, Έλος Περάματος (Valerie Triboulot)

ΠΑΡΥΔΑΤΙΑ

Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus) - 26 Μαρ. 5 άτομα, ακτή κάτω από Αλυκή Καλλονής | επίσης στις 28 Μαρ.

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus) - 21 Μαρ., 10 άτομα, Αλυκή Πολυχνίτου (Πέτρος Τσακμάκης) | 25 & 26 Μαρ. 7 άτομα, Αλυκή Καλλονής | 3 Απρ., 14 άτομα, Αλυκή Καλλονής & 7 άτομα, Αλυκή Πολυχνίοτυ & 5 άτομα, Μέσσα

Ποταμοσφυριχτής (Charadrius dubius) - 24 Μαρ., 1 άτομο, Εννιά Καμάρες- Σκάλα Καλλονής (Ευτέρπη Μαρμάρου) | 28 Μαρ., 1 άτομο στην Αλυκή Καλλονής & 1 ζευγάρι στον ποταμό Μάκαρα | 9 Απρ, 3 άτομα, Αλυκή Καλλονής

Αγκαθοκαλημάνα (Vanellus spinosus) - 25 Μαρ., 2 άτομα, υγρολίβαδα Αλυκής Καλλονής (Πέτρος Τσακμάκης) | 26 Μαρ., 2 άτομα στο ίδιο σημείο 

Νανοσκαλίδρα (Calidris minuta) - 14 Απρ., 11 άτομα, Αλυκή Καλλονής

Δρεπανοσκαλίδρα (Calidris ferruginea) - 14 Απρ., 1 άτομο, Αλυκή Καλλονής

Λασπότρυγγας (Tringa glareola) - 13 Μαρ., 3 άτομα, Αλυκή Καλλονής | 13 Απρ., 50+ άτομα, Αλυκή Καλλονής | 14 Απρ., 30+ άτομα, Αλυκή Καλλονής | 15 Απρ., 25+ άτομα, Αλυκή Καλλονής & 15 άτομα, ποταμός Τσικνιάς

Δασότρυγγας (Tringa ochropus) - 6 Μαρ., 2 άτομα, Μέσσα | 13 Απρ., 2 άτομα, Αλυκή Καλλονής

Βαλτότρυγγας (Tringa stagnatilis) - 28 Μαρ., 1 άτομο, Αλυκή Καλλονής | 3 Απρ., 15 άτομα, Αλυκή Πολυχνίτου | 14 Απρ., 27 άτομα, Αλυκή Καλλονής

Μαυρότρυγγας (Tringa erythropus) - 28 Μαρ., Αλυκή Καλλονής

Λιμόζα (Limosa limosa) - 6 Μαρ., 22 άτομα, Αλυκή Καλλονής | 14 Απρ., 1 άτομο, Αλυκή Καλλονής

Μαχητής (Calidris pugnax) -  6 Μαρ., 45 άτομα, Αλυκή Καλλονής | έκτοτε 30-60 άτομα στην Αλυκή Καλλονής | 3 Απρ., 13 άτομα, Αλυκή Πολυχνίτου | 14 Απρ., 140+ άτομα, Αλυκή Καλλονής

ΓΛΑΡΟΝΙΑ

Γελογλάρονο (Gelochelidon nilotica) - 9 Απρ., 14 άτομα, Αλυκή Καλλονής και χωράφια στα δυτικά (όπου τρέφονταν)

ΝΕΟ!!! Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo) - 16 Απρ., 1 εξασθενημένο άτομο σε κτηνιατρείο της Μυτιλήνης (Μυρσίνη Τουρβαλή) | 17 Απρ., 2 άτομα, Αλυκή Καλλονής

ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ - μη στρουθιόμορφα

NEO!!! Τρυγόνι (Streptopelia turtur) - 17 Απρ., 1 άτομο λίγο έξω από την Άντισσα | 18 Απρ, 4 άτομα, Σκάλα Ερεσσός (Steve Bird) | Σημείωση: τα πρώτα Τρυγόνια καταγράφηκαν 17 Απρ στην Ελλάδα (Θράκη, Δημήτρης Κοκκινίδης)

Κισσόκουκος (Glamator glandarius) - 14 Απρ., 2 άτομα, Αγία Παρασκευή

Τσαλαπετεινός (Upupa epops)  - 13 Μαρ., 1 άτομο Αλυκή Καλλονής (Στέλιος Ζαννέτος) | 26 Μαρ., 7 άτομα, Αλυκή Καλλονής 

Σταχτάρα (Apus apus) - 18 Μαρ., 2 άτομα πάνω από τα Πάμφιλα (Ελευθερία Παυλή) | 23 Μαρ., 3 άτομα πάνω από τη Μυτιλήνη | 26 Μαρ., 1 άτομο, Αλυκή Καλλονής 

Βουνοσταχτάρα (Apus melba) - 23 Μαρ., 5-6 άτομα πάνω από τη Σκάλα ερεσσού (Steve Bird) | 28 Μαρ. 4 άτομα πάνω από την Ερεσσό & 2 στην κοιλάδα του ποταμού Τσιχλιώντα | 3 Απρ., 150+, Μέσσα (πετούσαν χαμηλά και έπιναν νερό)

ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΑ - Στρουθιόμορφα

ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ

Σταυλοχελίδονο (Hirundo rustica) - 5 Μαρ., 2 άτομα Χαραμίδα (Έλπα Σπαθάρη) | 24 Μαρ., 180+ άτομα, Χαραμίδα | 25 Μαρ, 150+ άτομα, Αλυκή Καλλονής 

Σπιτοχελίδονο (Delichon urbicum) - 13 Φεβρ., 5 άτομα πάνω από το Πέραμα Γέρας | 24 Μαρ, 300 άτομα, Χαραμίδα | 25 Μαρ, 150+ άτομα, Αλυκή Καλλονής 

Μιλτοχελίδονο (Cecropis daurica) - 24 Μαρ., 100+ άτομα, Χαραμίδα | 25 Μαρ, 50+ άτομα, Αλυκή Καλλονής 

Οχθοχελίδονο (Riparia riparia) - 24 Μαρ., 100+ άτομα, Χαραμίδα | 25 Μαρ, 50+ άτομα, Αλυκή Καλλονής 

Βραχοχελίδονο (Ptyonoprogne rupestris) - σε μικρούς αριθμούς σε διάφορους υγρότοπους το χειμωνα | | 29 Μαρ, 3 άτομαΤσιχλιώντας | 4 Απρ., 8 άτομα Τσιχλιώντας

ΣΟΥΣΟΥΡΑΔΕΣ και ΚΕΛΑΔΕΣ

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava feldegg) - 13 Μαρ., 3 αρσενικά άτομα, Αλυκή Καλλονής | 23 Μαρ, 4 άτομα, έλος Χαραμίδας | 25 Μαρ, 5 άτομα, Αλυκή Καλλονής 

Κοκκινοκελάδα (Anthus cervinus) - 11 Απρ., 1 άτομο, Αλυκή Καλλονής (Γιάννης Καρατζάς) | 17 Απρ, 2 άτομα, Αλυκή Καλλονής (Ελευθερία Παυλή)

Δενδροκελάδα (Anthus trivialis) - 11 Απρ., 1 άτομο, Τσιχλιώντας

ΤΣΙΡΟΒΑΚΟΙ

Κοκκινοτσιροβάκος (Sylvia cantillans) - 13 Μαρ., 1 αρσενικό, Εφταλού - Μόλυβος (Χρήστος Σαμαράς) | 28 Μαρ. 1 αρσενικό, Αλυκή Καλλονής | 15 Απρ., 1 αρσενικό κελαηδούσε, Αγία Παρασκευή

Θαμνοτσιροβάκος (Sylvia communis) - 26 Μαρ., 1 άτομο, Αλυκή Καλλονής | 3 Απρ., 1 αρσενικό κελαηδούσε, Άγιος Παύλος- Αχλαδερή & 1 άτομα, Αλυκή Καλλονής | 14 &15 Απρ., 1 αρσενικό που κελαηδούσε, Αγία Παρασκευή

Βουνοτσιροβάκος (Sylvia curruca) - 28 Μαρ. 1 άτομο στον Τσιχλιώντα | 11 Απρ., 5+ άτομα, Τσιχλιώντας | 14 Απρ., 3+ άτομα, Αγία Παρασκευή | 15 Απρ., 3 άτομα, Αγία Παρασκευή

Μελωδοτσιροβάκος (Sylvia crassiristris) - 28 Μαρ. 1 αρσενικό που κελαηδούσε κοντά στα Παράκοιλα | 4 Απρ., 2 αρσενικά που κελαηδούσαν, Τσιχλιώντας | 14 Απρ., 2 αρσενικά που κελαηδούσαν, Αγία Παρασκευή

Ωχροστριτσίδα (Iduna pallida) - 14 Απρ., 2 αρσενικά κελαηδούσαν, Αλυκή Καλλονής

ΠΟΤΑΜΙΔΕΣ

Βουρλοποταμίδα (Acrocephalus schoenobaenus) - 26 Μαρ., 1 άτομο, Αλυκή Καλλονής 

Καλαμοποταμίδα (Acrocephalus scirpaceus) - 28 Μαρ. 1 άτομο στην Αλυκή Καλλονής | 15 Απρ., 1 άτομο, Αγία Παρασκευή

Τσιχλοποταμίδα (Acrocephalus arundinaceus) - 28 Μαρ. 1 άτομο στον Τσιχλιώντα

ΚΟΤΣΥΦΙΑ κλπ (Turdidae)

Φοινίκουρος (Phoenicurus phoenicurus) - 24 Μαρ., 2 άτομα, Χαραμίδα | 28 Μαρ. 1 αρσενικό στον Τσιχλιώντα | 17 Απρ., 1 θηλυκό, Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους- Σίγρι

Καστανολαίμης (Saxicola rubetra) - 3 Απρ., 4 άτομα, Αλυκή Καλλονής & 1 άτομο, Μέσσα | έκτοτε 2-3 άτομα σε κάθε έξοδο, σε οποιαδήποτε περιοχή

Σταχτοπετρόκλης (Oenanthe oenanthe) - 26 Μαρ., 2 άτομα, Μυτιλήνη (Valerie Triboulot),1 άτομο, Πάμφιλα (Ελ. Παυλή) & 2 άτομα, Αλυκή Καλλονής | 28 Μαρ. 2 αρσενικά κοντά στα Μάκαρα

Ασπροκωλίνα (Oenanthe hispanica) - 28 Μαρ., 1 ζευγάρι προς Μάκαρα & 2 άτομα κοντά στην Άγρα | 4 Απρ, 2 αρσενικά σε επίδειξη, Άγρα | 11 Απρ, 4+ αρσενικά, Άγρα & 2 αρσενικά, Τσιχλιώντας 

Αμμοπετρόκλης (Oenanthe isabellina) - 4 Απρ., 1 αρσενικό σε επίδειξη, Άγρα

ΝΕΟ!!! - Σκουφοπετροκλής (Oenanthe monacha) - 17 Απρ., Μονή Υψηλού- Σίγρι- παραπλανημένος επισκέπτης!!

Αηδόνι (Luscinia megarhynchos) - 11 Απρ., 1 αρσενικό που κελαηδούσε, ποταμός Χρούσου στο ύψος του κεντρικού δρόμου | 1 άτομο, Τσιχλιώντας | 15 Απρ., 2 άρσενικά που κελαηδούσαν, Τσικνιάς

ΜΥΓΟΧΑΦΤΕΣ

Κρικομυγοχάφτης (Ficedula albicollis) - 4 Απρ., τουλάχιστον 1 αρσενικό, Τσιχλιώντας | 6 Απρ., 1 αρσενικό, Σκάλα Ερεσσού (Steve Bird) | 11 Απρ., 2 αρσενικά και 1 θηλυκό, Τσιχλιώντας

ΚΕΦΑΛΑΔΕΣ

Κοκκινοκεφαλάς (Lanius senator) - 24 Μαρ., 1 άτομο, Χαραμίδα | 3 Απρ., 1 άτομο, Αλυκή Καλλονής | 4 Απρ, 1 άτομο, Άγρα | 9 Απρ., 1 άτομο, Λουτρά (Ελευθερία Παυλή) | 14&15 Απρ., 2 άτομα, Αγία Παρασκευή

Παρδαλοκεφαλάς (Lanius nubicus) - 9 Απρ., 1 άτομο, Λουτρά (Ελευθερία Παυλή) | 15 Απρ., 3 αρσενικά (το ένα κελαηδούσε) και 1 θηλυκό, Αγία Παρασκευή

ΣΠΟΥΡΓΙΤΙΑ

Χωραφοσπουργίτης (Passer hispaniolensis) - 10 Απρ., 10 άτομα, Αλυκή Καλλονής | 15 Απρ., 25 άτομα, Αλυκή Καλλονής

ΤΣΙΧΛΟΝΙΑ

Φρυγανοτσίχλονο (Emberiza caesia) - 24 Μαρ., 4 άτομα, τα 3 αρσενικά που τραγουδούσαν, Χαραμίδα | 28 Μαρ.  3+ αρσενικά κοντά στην Άγρα & 6 αρσενικά και 1 θηλυκό μεταξύ Ερεσσού και ποταμού Τσιχλιώντα

ΝΕΟ!!! Σκουρόβλαχος (Emberiza hortulana) - 18 Απρ., 1 άτομο, Χαραμίδα (Ελευθερία Παυλή)

Σμυρνοτσίχλονο (Emberiza cineracea) - 4 Απρ., 3+ αρσενικά που τραγουδούσαν και 1 θηλυκό, Άγρα & 1 αρσενικό προς Τσιχλιώντα

Καλαμοτσίχλονο (Emberiza schoeniclus) - 14 Απρ., 1 άτομα, Αλυκή Καλλονής

Οι φωτογραφίες παρατίθενται με βάση την ημερομηνία λήψης: