Ας γίνουμε παρατηρητές πουλιών

Νηπιαγωγείο & Δημοτικό
Ας γίνουμε παρατηρητές πουλιών

Με τη βοήθεια του εξοπλισμού του ΚΠΕΝ (κυάλια, τηλεσκόπια) τα παιδιά παρατηρούν μια σειρά από τα πιο αντιπροσωπευτικα πουλιά (Φλαμίνγκο, ερωδιούς, Μαυροπελαργούς κ.ά) του μεγαλύτερου και σημαντικότερου υγρότοπου της Λέσβου και μαζί με αυτά τη σημασία των υγρότοπων για την επιβίωση, μετανάστευση και αναπαραγωγή τους.

Σκοπός: γνωριμία με τα πουλιά της Λέσβου, εισαγωγή στην παρατήρηση πουλιών

Μήνες: όλο το χρόνο με καλύτερη περίοδο τον Απρίλιο

Χώρος: Αλυκή Καλλονής και ανά περίοδο συμπληρωματικά άλλοι γειτονικοί υγρότοποι των παραλίων του Κόλπου Καλλονής (Αλυκή Πολυχνίτου, υγρότοπος Μέσσων κ.ά.)