Αδίαντο το μελανόν

Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium adiantum-nigrum

Αναγνώριση

Tο Asplenium adiantum-nigrum αποτελεί ένα ριζωματώδες φυτό, τα οποία μπορεί να φέρει εξασθενημένα λέπια. Τα μεγάλα σύνθετα φύλλα μήκους 10 – 50 εκ. αποτελούνται από μικρότερα κωδωνοειδή φυλλάρια με αρκετούς στρόγγυλους λοβούς. Η ανώτερη πλευρά των φύλλων είναι λεία και λαμπερή, ενώ η κάτω πλευρά είναι σκουρότερη και ελαφρώς πιο αδρή φέροντας τους γόνιμους ασκούς κοντά στο κέντρο και είναι μακρόστενη θυμίζοντας το σχήμα του ριζιού.

Εξάπλωση-ενδιαίτημα

Αυτό το είδος φτέρης κυριαρχεί κυρίως στις Ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απουσιάζει από τις άλλες ηπείρους. Στην χώρα μας απαντάται στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά της κυρίως σε υγρές βραχώδεις θέσεις και κοντά σε ποτάμια.

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες

Χαρακτηρίζεται ως φαρμακευτικό είδος μιας και δρα ως καθαρκτικό και διουρητικό, ενώ παράλληλα βοηθάει σε παθήσεις των οφθαλμών, της σπλήνας και στον ίκτερο.