Ασπλήνιον το οβοειδές

Asplenium obovatum
Ασπλήνιον το οβοειδές
Ασπλήνιον το οβοειδές

Αναγνώριση

Tο Asplenium obovatum χαρακτηρίζεται από χαμηλό ριζωματόδες σύστημα με λεπτά ελασματοειδή λέπια. Τα φύλλα του φτάνουν σε μήκος τα 15 – 30 εκ. Ο μίσχος σε μήκος φτάνει το έλασμα έως και τα ¾ του μήκους του, ο οποίος στην βάση είναι ανοιχτόχρωμος καφές ενώ ανώτερα γίνεται πράσινος. Τα ελάσματα είναι τριγωνικά και αποτελούνται από τα φυλλάρια τα οποία είναι έντονα λοβωτά με ωοειδές λογχοειδές σχήμα. Η ανώτερη πλευρά των φύλλων είναι έντονα λεία ενώ στην κατώτερη επιφάνεια βρίσκονται τα γόνιμα όργανα, οι σωροί κοντά στις προεξοχές των φύλλων.

Εξάπλωση - Ενδιαίτημα

Το Α. obovatum εξαπλώνεται μόνο στην Ευρώπη και τα κανάρια νησιά. Συγκεκριμένα  μεγάλη είναι η παρουσία του στις Δυτικοκεντρικές χώρες της Ευρώπης, στην Ιταλία και την Ελλάδα. Στην χώρα μας η κατανομή του περιλαμβάνει τα νησιά του Αιγαίου την Πελοπόννησο και την Θράκη. Το ενδιαίτημα του χαρακτηρίζεται από περιοχές με μεγάλη σχετική υγρασία, πλησίον σε υγροτοπικές περιοχές, όπως ποτάμια.