Δρυόπτερις η βιλλάρειος

Dryopteris villarii
Δρυόπτερις η βιλλάρειος
Δρυόπτερις η βιλλάρειος

Αναγνώριση

Η Δρυοπτερίς η βιλάρρειος αποτελεί από ένα έρπον ριζικό σύστημα. Τα φύλλα της σε σχέση με άλλες πτέριδες έχουν κοντό μίσχο, είναι αδρά και χνουδωτά, με  μέγεθος 15- 40 Χ  5 -15 εκ. Το χρώμα τους  δεν είναι τόσο ζωηρό με αυτό που συνηθίζεται αλλά  ξέθωρο πράσινο  ή πρασινο- κίτρινο. Τα ελάσματα των φύλλων τους έχουν τριγωνικό σχήμα και αιχμηρές παρυφές, με μακριά ακροδόντια.

Εξάπλωση - Ενδιαίτημα

Αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό – Μεσογειακό είδος φτέρης, το όποίο στην χώρα μας είναι κυρίως γνωστό από την Πελοπόννησο, την βόρεια Πίνδο, την Βόρεια Κεντρική Ελλάδα και την Θράκη. Στο νησί μας απαντάται στα όρη Εξύμνος, Όλυμπος, Λεπέτυμνος και σε υγρές θέσεις δάσους Τραχείας Πεύκης στην Ανατολική Λέσβο.