1ο μισό του Ιανουαρίου 2022

Παρατήρηση Πουλιών
PECRI_Kalloni Pans_220115_E. Galinou

Ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις από το 1ο μισό του Ιανουαρίου 2022. Δεδομένα από το πρόγραμμα παρακολούθησης του ΚΠΕΝ Καλλονής, εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά.

ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Βόρεια παράλια Κόλπου Καλλονής

Σκουφοβουτηχτάρι 1000+ (15/01)

Μαυροβουτηχτάρι 2 (5 και 15/01)

Μέσσα

Καστανόπαπια 2 (5 και 15/01)

Αλυκή Καλλονής

Αργυροπελεκάνος 6 (7 και 15/1)

Χουλιαρομύτα 18, Μαυροπελαργός 1 (15/1)

Φλαμίνγκο 1412 (7/1)

Καλημάνα 42 (6/1, Michael Jackson & 14,15/01)

Τουρλίδα 5, Αργυροπούλι 4 (15/01)

Κοκκινοσκέλης 25+, Πρασινοσκέλης 2 (7/1)

Καστανόπαπια 170+ (Στέλιος Ζαννέτος, 14/1)

Πρασινικέφαλες Πάπιες, Σφυριχτάρια, Κιρκίρια, Βαρβάρες επίσης παρόντα.

VAVA_Aliki_220115_Valerie Karameta Triboulot
TAFE_Kalloni Pans south_220115_E_Galinou
PLLEU_220115_Eleni_Galinou
Λίμνη Μετοχίου

Φαλαρίδα 2, Νανοβουτηχτάρι 2 (5/1)

ΝΟΤΙΑ ΛΕΣΒΟΣ
Πρόποδες Ολύμπου

Πευκοτσοπανάκος 3, Πυρροβασιλίσκος 3, Ελατοπαπαδίτσα 2 (2/1)

Μεγάλη Λίμνη 

Σταχτοτσικνιάς 1 (2/1)

SIKRU_220102_Olympus_Agiassos_Eleni Galinou
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΛΕΣΒΟΣ
Έλος Ντίπι-Λάρσος (Κόλπος Γέρας)

Λευκοσουσουράδα 43, Λιβαδοκελάδα 6, Ψευταηδόνι 6 (6/1)

Καλαμοτσίχλονο 1 (14/1)

Σκαρθάκι 16 (6 και 14/01)

Γερακίνα 2, Καλαμόιρκος 2 (14/1)

ANPRA_Ntipi_220106_Eleni Galinou
EMSC_Ntipi_220114_E_Galinou
CIAER_Ntipi_220114_E_Galinou
Έλος Χαραμίδας

(7/1, Valerie Karameta- Triboulot μέσω LBN)

Σταχτοτσικνιάς 1, Φαλαρίδα 6, Κοράκι 6 

Charamida marsh_220107_Valerie Karameta Triboult
FATIN_Kalloni Pans_220115_E_Galinou
CINI_Kalloni Salt Pans_220114_Stelios Zannetos
FUAT_Skala Loutron_220114_Valerie Karameta-Triboulot
TAFE_Messa_220115_Valerie_Karameta_Triboulot
Βρείτε πιο αναλυτικές λίστες καταγραφών πουλιών στους παρακάτω συνδέσμους:

e-bird  (με καταγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου από Έλληνες και ξένους παρατηρητές πουλιών και η διεθνής βάση δεδομένων όπου καταχωρεί μακροπρόθεσμα το ΚΠΕΝ Καλλονής τα δεδομένα του προγράμματος παρακολούθησης πληθυσμών πουλιών)

Μοιραστείτε τις καταγραφές σας

Παρακαλούμε, στείλτε τις καταγραφές σας είτε σε κάποια από τις παραπάνω βάσεις δεδομένων, μοιραστείτε τις στο Facebook(ομάδες Lesvos Bird News ή Lesvos Birders), ή στείλετε τις απευθείας σε εμάς εδώ.