Παρατήρηση πουλιών σε υγροτόπους στη Σκάλα Καλλονής

Παρατήρηση Πουλιών
Egrets and Herons in Metochi lake

Μερικές καταγραφές πουλιών και φωτογραφίες από τη σημερινή παρακολούθηση των υγροτόπων του Κόλπου Καλλονής:

Ποταμός Τσικνιάς

3 Μαυροπελαργοί, 10 Λευκοτσικνιάδες

3 Κοκκινοκεφαλάδες 

2 Μελισσοφάγοι

1 Αετογερακίνα (νεαρή, στην κοίτη!)

Εννιά Καμάρες

8 Ποταμοσφυριχτές

2 Νανογλάρονα

Λίμνη Μετοχίου

4 Πρασινοκέφαλες Πάπιες, 8 Νανοβουτηχτάρια, και 3 Φαλαρίδες

6 ΝΥΧΤΟΚΟΡΑΚΕΣ, 5 Σταχτοτσικνιάδες, και 12 Λευκοτσικνιάδες

8 ΜΑΥΡΟΠΕΛΑΡΓΟΙ (από τότε που στέγνωσε το έλος Παρακοίλων παρατηρούνται συστηματικά εδώ!)

10 Καλαμοκανάδες (4 ενήλικα)

2 ΔΑΣΟΤΡΥΓΓΕΣ, 1 Ακτίτης

Woodchat Shrike
Long-legged Buzzard
Bee-eater
Barn Swallows
Black-winged Stilts
Green Sandpiper
Egrets and Herons in Metochi lake